normally closed

elektronikte üç temel röle bağlantısından biri. röle çekili değilken com bağlantısına bağlanan bağlantı.