atmega168

arduino diecimila ve arduino duemilanove’nin ilk serilerinde kullanılan ve zaman zaman ultra ucuz çin malı arduino nano klonlarında görebileceğimiz atmega328 öncülü atmel üretimi mikrokontrolcü.

16 kb program hafızası ve 1 kb sram ile atmega328’in yarısı kabiliyettedir ve mevcut koşullarda arduino projeleri için çoğu zaman yetersiz kalacaktır.