arduino diecimila

arduino dünyasının arduino uno öncesi ilkel board’larından biri. atmel üretimi atmega168 mikrokontrolcüsünü ve ft232rl usb-serial dönüştürücüsünü kullanır.

diecimila italyancada 10.000 anlamına gelir ve üretilen 10 bininci arduino board’un anısına yapılmıştır.