Raspberry Pi Pico W ve Arduino IDE

Arduino ekibi kendi tasarladıkları kartların yanında çok yaygınlaşan Raspberry Pi Pico’ya da destek verdiler. Bunu da Arm işlemcili tüm kartlarında kullandıkları Mbed OS’u Raspberry Pi Pico için konfigüre ederek kolayca yapabildiler.

Ancak Arduino Mbed OS RP2040’ın henüz Raspberry Pi Pico’nun W versiyonunu desteklemediğini, bu yüzden WiFi veya Bluetooth kullanan projeleri yapamayacağımızı unutmayalım.

Raspberry Pi Pico W’yu Arduino IDE ile kullanmak için Earle F. Philhower’ın hazırladığı arduino-pico‘yu kullanabiliriz. Bunun için Arduino IDE ayarlarındaki “Ek Devre Kartları Yöneticisi URL’leri” bölümüne aşağıdaki linki yapıştırdıktan sonra IDE’yi kapatıp, simgesine sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır seçmeli ve Kart yöneticisi‘nden pico olarak aratıp Raspberry Pi Pico/RP2040 modülünü yüklememiz yeterli.

Bu modül Pi Pico’yu Mbed OS gibi bir aracı ile değil, doğrudan C++ SDK üzerinden kodlayabilmemizi sağlıyor ve çok daha hızlı ve sağlıklı uygulamalar yazabilmemize imkan veriyor.