HEM MULTİMETRE, HEM OSİLOSKOP! | ZOYI ZT-702S İNCELEME

Zotek’in muhteşem cihazı ZOYI ZT-702S’i detaylı olarak inceliyorum.

Zotek web sitesi: https://zotektools.com/tr/products/