Arduino LCD Ekranda Türkçe Karakterler Nasıl Kullanılır?

Önceki yazılarımızda 16×2 LCD ekranın doğrudan ve I2C modülü aracılığıyla Arduino’ya bağlanmasını açıklamıştık. Ancak bu projelerde kullandığımız kütüphaneler Türkçe karakter desteğine sahip değildi.

Türk Arduino dostları bu soruna da bir çözüm üretti ve LiquidCrystal ve LiquidCrystal_I2C kütüphanelerinin Türkçe karakter destekli olanlarını geliştirdi. Semih Saçı tarafından geliştirilen Arduino-Turkce-Karakter kütüphanesi Türkçe karakterlerin gösterilmesini sağlıyor.

METE HOCA olarak ben de bu harika kütüphane üzerinde küçük değişiklikler yaptım ve daha iyi hale getirdim. Güncellenmiş kütüphaneleri LiquidCrystalTr ve LiquidCrystalTr_I2C linklerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Kullanım

LCD ekranı doğrudan kullanırken tek yapmamız gereken sketch kodumuzun başlarında bulunan
        #include <LiquidCrystal.h>
satırını
        #include <LiquidCrystalTr.h>
olarak değiştirmek!

LCD ekranı I2C modülü aracılığıyla kullanırken ise sketch kodumuzun başlarında bulunan
        #include <LiquidCrystal_I2C.h>
satırını
         #include <LiquidCrystalTr_I2C.h>
olarak değiştirmemiz yeterli.