İKİLİ (BINARY) SAYI SİSTEMİ NEDİR?

Bu videoda binary olarak duyduğumuz ikili sayı sisteminin temellerini anlatıyorum.